ஒரு தீவிர உறவு ஒரு மனிதன்: ஐந்து அடிப்படை விதிகளை சுகாதார பொறுப்பை வாழ்க்கை

நாம் ஏன் கண்டுபிடிக்க

நம் நாட்டில், அது இல்லை வழக்கமாக வாழ்க்கை தூங்க தனியாகஆனால் இந்த ஒரு பொதுவான நடைமுறையில் உள்ளது, மேற்கு. உணர்ச்சி இயலாத மற்றும் மர்மம் உள்ளன வெற்றி ரகசியம் முதல் தேதி.

அதனால் தான் சொல்கிறேன், அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள்.

விஞ்ஞானிகள் என்று கண்டறியப்பட்டது யார் ஜோடிகளுக்கு எப்போதும் இல்லை, போதுமான தூக்கம் வாதிடுகின்றனர் மிகவும் அடிக்கடி. யார் ஜோடிகளுக்கு தூக்கம் குறைவாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு நேரம் (சுமார் எட்டு மணி நேரம்) முழு தூக்கம், மோசமாகி மட்டும் தங்கள் சுகாதார, ஆனால் தங்கள் உறவுகளை.
வீடியோ அரட்டை ஆன்லைன் பெண்கள் அரட்டை சில்லி பெண்கள் இல்லாமல் பதிவு இலவச வீடியோ ஆன்லைன் டேட்டிங் அரட்டை தனியார் வீடியோ டேட்டிங் இலவச வீடியோ அறிமுகம் பதிவு இல்லாமல் பெண்கள் இல்லாமல் வீடியோ அரட்டை டேட்டிங் உறவு புகைப்படம் டேட்டிங் நாம் தான் அரட்டை தளங்கள் டேட்டிங் வீடியோ பெண்கள்