இந்த வீடியோ நீங்கள் புரிந்து கொள்ள உதவும் எப்படி நீங்கள் பார்க்க முடியும் நேரடி ஸ்ட்ரீமிங், வெளிநாட்டு நாட்டில் பெல்ஜியம் எதிராக பார்க்க உதாரணமாக பெரும் பரிசு அல்லது மோட்டோ பதித்துள்ளது மென்பொருள்.

இந்த செய்கிறது அது மிகவும் கடினம் அடையாளம் மற்றும் தோராயமான இடம் அனுப்புவதன் மூலம் கணினி சேவை வழங்குநர்.

எனினும், உள்கட்டமைப்பு, (பொதுவாக ஒரு சர்வர்) தகவல் பயனர் அடையாளம்

இந்த அனுமதிக்கிறது தடுக்கின்றனர் புவியியல் கட்டுப்பாடுகள் சில சேவைகள் இணையத்தில் வழங்கப்படும்

About