நீங்கள் சந்திக்க அல்லது நீங்கள் சந்திக்க கேள்விக்கு எழுத்து வால்டேர்

வணக்கம், நாம் சொல்ல வேண்டும்:"நீங்கள் சந்திக்க எனக்கு உதவ வேண்டும்."அல்லது"நீங்கள் சந்திக்க எனக்கு உதவ வேண்டும்."நன்றி உங்கள் பதில்களை, நீங்கள்"கடி"அது எனக்கு உதவ வேண்டும் என்றால், நீங்கள் மாற்ற முடியும் சொல்"இஆர்"கடித்தல், அது இருக்க வேண்டும் வைத்து வினையெச்சம்அதே வழியில், நான் நீங்கள் பேச வேண்டும் (நீங்கள் கடிக்க"). இல்லை எப்போதும் வழங்கும் வினை கொண்டு முன்னரே வார்த்தை.

உள்நுழைய பயனர் பெயர் அல்லது மின்னஞ்சல் கடவுச்சொல்லை மறந்து கடவுச்சொல்லை பதிவு பயனர் பெயர், மின்னஞ்சல் கடவுச்சொல்லை மீண்டும் நுழைய உங்கள் கடவுச்சொல்லை இணைக்க பதிவு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் நிபந்தனைகளுக்கு இணங்க பயன்படுத்தி எங்கள் தளத்தில்.

உங்களுக்கு தெரியாது என்றால் எப்படி வகுப்பது உங்கள் கேள்வி, ஒரு உதாரணம் அமைக்க ("நான்"அல்லது"நான்"இருக்கும்). கேள்விகள், முறைப்படுத்தலாம் என"ஒப்பந்தங்கள்"அல்லது"இணைதல்", இருக்கும் மாற்றப்பட்டது மூலம் ஒரு நடுவர்.
இலவச இல்லாமல் கட்டுப்பாடுகள் மாற்று வீடியோ அரட்டை ஆண்டுகள் சிறந்த தளங்கள் தனியாக பெண் சந்திக்க விரும்புகிறார் இலவச இல்லாமல் பதிவு பதிவிறக்க அரட்டை சில்லி பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள ஒரு மனிதன் டேட்டிங் தளம் தீவிர தளங்கள் டேட்டிங் தீவிர உறவு