பிரஞ்சு அரட்டை பகுதிகளுக்கு இடையே பரிமாற்றங்கள் ஊக்குவிக்க மற்றும் அல்லாத, மற்றும் உதவி பிந்தைய கச்சிதமாக தங்கள் தேர்ச்சிக்கு பிரெஞ்சு மொழி. இங்கே நீங்கள் மக்கள் சந்திக்க வரும் அனைத்து நான்கு மூலைகளிலும் பூமி, அனைத்து வயதினரும் மற்றும் கலாச்சாரங்கள், மக்கள் ஒரு பொதுவான வட்டி பிரெஞ்சு மொழி பேசும் அல்லது அது அல்லது பேச கற்று அது.

ஒரு கிளிக் இல் அரட்டை மற்றும் நீங்கள் உள்ளன. வந்து உங்கள் கேள்விகளை கேட்க பற்றி பிரெஞ்சு மொழி, சந்திக்க மற்ற நிருபர்கள், விவாதிக்க ஒன்று அல்லது மற்றொரு பிரஞ்சு அரட்டை அமைப்பு

About