ஒரு: போல் விண்டோஸ் அமைப்புகள் பயன்படுத்த ஒரு

என்றால் கோப்பு இல்லை இல், நாம் அது தேடல் எங்கள் கேச்

ஒரு: பயன்பாடுகள் அணுகல் தேவைப்படும் சில அமைப்புகள் உங்கள் சாதனம் உள்ள. போது நீங்கள் ஒரு பயன்பாடு நிறுவ, நீங்கள் அறிவிக்கப்படும் அனைத்து அனுமதிகளை இயக்க வேண்டும் என்று பயன்பாட்டை.

நிபந்தனைகள், லோகோ முத்திரைகள் உள்ளன

இந்த இணையதளத்தில் மட்டுமே இலவச பயன்பாடுகள், அறிக்கை பதிப்புரிமை பெற்ற உள்ளடக்கம், இந்த படிவத்தை பயன்படுத்த

About